ET: The Extra-Terveelinen

Terveystietopeli

Tämä peli on toteutettu osana Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahanketta.

Pumppu-hanke on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jonka rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö. Hanketta toteutetaan Etelä-Suomen EAKR-alueella vuosina 2011-2014.

Pelin toteutuksesta on vastannut Meanfish Oy.